SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Görsel

Boyun kordonunuz üzerinde yer alacak grafik çalışma…
Siparişinizi vermeden önce üründe yer almasını istediğiniz görsel çalışmanızı gönderirsiniz.
Logonuzu ve/veya yazılmasını istediğiniz metni boyun kordonuna eşit aralıklarla ve ardışık biçimde yerleştiririz.
Nihai siparişinizi size göndereceğimiz numuneyi konfirme ettikten sonra gerçekleştirirsiniz.
Görsel çalışmalarınızı bize aşağıdaki formatlarda gönderebilirsiniz:

.ai, .cdr, .pdf

Renkler

Boyun kordonunuzun rengini belirlerken…
Boyun kordonunuzun rengini belirlerken standart bir renk eşleşmesi sunan Pantone Renk Skalası’nı kullanırız.
Pantone renkleriyle ilgili yeterli bilgi sahibi değilseniz bile, eşleştirmek istediğiniz rengi bize göndermeniz yeterli olacaktır.
Bilgisayarınızın ekranındaki renklerle gerçek hayattaki renklerin monitör renk kalibrasyonuna bağlı olarak farklılıklar gösterebileceğini lütfen unutmayınız.

Teslimat

Hızlı ve adresinize teslimat…
Siparişlerinizi ortalama 1-5 işgünü içerisinde adresinize teslim ederiz.
Bu süreci belirleyen en önemli faktörün sipariş adediniz olduğunu lütfen unutmayınız.
Türkiye sınırları içinde vereceğiniz siparişlerinizde ürün teslimatında nakliye bedeli ödemezsiniz.

Tasarım

Seçeneklerinizi daha rahat görebilmeniz amacıyla boyun kordonlarımızı, dokularına göre beş farklı türde sınıflandırdık:
STN – Yumuşak ve pürüssüz yüzeyli, sık dokunmuş dokuma çeşidimizdir.
GRG – Dokusunda enine çizgileri olan, sık dokunmuş dokuma çeşidimizdir.
TRS – Dokusunda çaprazlama çizgileri olan, seyrek dokunmuş, yarı esnek dokuma çeşidimizdir.
CRP – Dokusunda diagonal çizgileri olan, sık dokunmuş, tübuler dokuma çeşidimizdir.
HGS Yumuşak ve pürüssüz yüzeyli, sık dokunmuş, ekstra parlak dokuma çeşidimizdir.

Boyun kordonu bir uçtan diğerine yaklaşık 890mm dir. Belirleyeceğiniz görsel çalışma ürün boyunca eşit aralıklarla ardışık biçimde yer alacaktır. Ürünün dokusuna, üzerinde kullanılacak baskı tekniğine ve eninin ölçüsüne siz karar verirsiniz. Boyun kordonuna, çekilme, sıkışma gibi acil ve istenmeyen durumlarda kolayca açılabilen ve yaralanmaları önleyici nitelikteki opsiyonel güvenlik kilidi eklenebilir.

Sözleşme Koşullarımız

Müşterilerimizle olan ticari ilişkilerimizi başka herhangi bir yazılı anlaşma yapmadığımız durumlarda öncelikli olarak aşağıdaki şartlar belirler:

Sipariş

Müşterilerimiz tarafından telefon veya e-posta aracılığıyla aktarılan verilerin ve gönderilen siparişlerin Lanyard İstanbul açısından bağlayıcılık hükmü yoktur.
Sipariş, müşterinin antetli kağıdına kaşeli olarak, ofis yazışması şeklinde yapıldığında bağlayıcılık arzedecektir. Lanyard İstanbul, web sitesinde, kataloglarında veya fiyat listelerinde yeralan fiyatları önceden haber vermeden değiştirebilme hakkına sahiptir.

Ödeme

Lanyard İstanbul, ön ödemesi gerçekleşmemiş veya ön ödemesi çek ile yapılmış siparişlerde çek tutarı tahsil edilemediğinde siparişlerin üretimine başlamama hakkına sahiptir. Ön ödeme yapıldıktan sonra müşterinin hiçbir durumda siparişinden vazgeçme, ön ödemesinin iadesini talep etme hakkı yoktur. Sipariş edilen ürünlerin tamamının üretimi tamamlanmış ise müşteri kalan bakiyeyi de ödemekle mükelleftir.

Nakliye ve Teslimat

Aksi belirtilmedikçe ürünlerin nakliyesinde doğabilecek riskler müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, ürünler kendisine teslim edildiğinde ürünlerde eksiklik, kusur veya hasar durumu bulunup bulunmadığını nakliye memuru nezdinde tespit etmelidir.Sevk irsaliyesini ‘’Ürünleri tam ve eksiksiz olarak teslim aldım’’ şeklinde imzalamış müşteri, daha sonra ürünlerin eksik veya kusurlu olduğuna dair hiçbir hak iddia edemez. Sevk irsaliyesindeki imzanın müşterinin çalışanı veya acentası olması durumu değiştirmez.

Depolama

Ürünler tamamlanıp nakliyeye hazır olduğunda müşteri herhangi bir sebeple ürünleri teslim almayı veya ürünlerin kendi adresinde teslim edilmesini reddederse, Lanyard İstanbul ürünleri  depolamakla sorumlu tutulamaz.Müşterinin talebi ve sorumluluğu doğrultusunda Lanyard İstanbul ürünleri belli bir ücret mukabili sigortalattırabilir.

Grafik Çalışması

Müşterinin göndereceği veya yapılmasını isteyeceği grafik çalışma, müşteriye siparişi öncesinde ‘’Nihai Tasarım Kanıtı’’ şeklinde sunulacaktır. Müşterinin tasarım kanıtını onaylaması ve ön ödemesini yapması ile birlikte sipariş o tasarım ile kesinlik kazanır.Müşteri hiçbir şekil şartta grafik tasarımda değişiklik yapılmasını isteyemez. Lanyard İstanbul müşteri onaylı tasarım kanıtı üzerinde grafik, metin, varsa diğer hataları düzeltmekle sorumlu tutulamaz.
Lanyard İstanbul, üretim metoduna uygun olmayabilecek herhangi bir grafik tasarımı reddetme ve üretmeme hakkını saklı tutar.

Tazminat

Müşteri, üründe kullanılacak görsel çalışma ile ilgili tüm telif haklarına ve gerekli kullanım iznine haiz olduğunu garanti etmelidir. Lanyard İstanbul, üründe yer alan grafik çalışma dolayısıyla ihlal edilebilecek her nevi telif haklarından doğan sorumluluğu üzerine almayı reddetme hakkına sahiptir.Müşteri, kullanılmasını istediği görsel çalışmanın Türkiye’de üçüncü şahısları karalamayan, patent, marka ve telif haklarını ihlal etmeyen nitelikte olduğunu garanti etmekle mükelleftir.
Müşteri, kendi kusuru veya art niyetinden kaynaklanan muhtemel patent, marka ve telif hakları ihlali dolayısıyla doğabilecek her nevi yazılı iftira, karalama
kampanyası, tazminat sonucu doğuracak dava gibi neticelerde Lanyard İstanbul’un karşılaşabileceği her türlü yaptırımı maddi ve manevi tazmin etmekle mükelleftir.

Fazla veya Eksik Tedarik

Lanyard İstanbul, sipariş edilen adedin %5’i oranında fazla veya eksik ürün tedarik etme hakkını saklı tutar. Eksik sayıda ürün tedariği, toplam fatura bedelinden iskonto edilirken; fazla sayıda ürün tedariği müşteriye fatura edilecektir.

Sorumluluk

Yukarıdaki koşul ve şartlarda meydana gelebilecek bir uygunsuzluk veya beklenmeyen durum neticesine bağlı olarak müşterinin uğrayabileceği zarardan Lanyard İstanbul sorumlu tutulamaz.

Fors Majör

Lanyard İstanbul, yukarıdaki sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini iyi niyetle, eksiksiz olarak yerine getirme çabasında iken kendi sorumluluğu dışında doğabilecek herhangi olumsuz koşul veya mücbir sebepten kaynaklanabilecek hata veya gecikme dolayısıyla sorumlu tutulamaz.

Şikayet

Müşteri, tüm şikayetlerini ürün tesliminden itibaren en geç 5 gün içerisinde Lanyard İstanbul, İstanbul Tekstil ve Promosyon Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Kirazlı Caddesi Sanayi Sokak Zaza Han No:50/A 34540 Güneşli İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak yapmalıdır.